Hukuku ve Yönetim Sistemi

Karolenj İmparatorluğu, Avrupa tarihindeki en önemli imparatorluklardan biridir. İmparatorluk, 8. ve 9. yüzyıllarda Batı Avrupa'da varlığını sürdürmüştür. Karolenj İmparatorluğu'nun kurucusu olan Frank Kralı I. Karl, 800 yılında Papa III. Leo tarafından imparator ilan edildi ve böylece Roma İmparatorluğu'nun mirasçısı olduğunu iddia etti. İmparatorluğun yükselişi, sadece askeri başarıları değil aynı zamanda Karolenj Hanedanı'nın yenilikçi hukuk ve yönetim sistemleri sayesinde de gerçekleşti.

Karolenj İmparatorluğu'nun hukuk sistemi, Roma hukukundan etkilenmiştir. Ancak Karolenj hukuk sistemi, eski Roma hukukuna önemli yenilikler ekledi. En önemli yeniliklerden biri, serfliğin kaldırılmasıydı. Serfler, toprağa bağlı köleler olarak görülürlerdi ve toprağı elinde tutan soyluların hizmetinde çalışmak zorundaydılar. Ancak Karolenj İmparatorluğu'nda serfliğin kaldırılması, bu insanların özgürleştirilmesi anlamına geliyordu. Böylece insanlar, özgürce yaşayıp çalışabilecekleri ve kendi geleceklerini belirleyebilecekleri bir dünyada yaşayacaklardı.

Karolenj İmparatorluğu'nun yönetim sistemi de önemli yenilikler içeriyordu. İmparatorluk, topraklarına hâkim olan soylulara dayanıyordu. Soylular, imparatorluk için asker toplamak ve hükümet politikalarını uygulamakla sorumluydular. Ancak soyluların gücü sınırlıydı ve imparatorluğun yönetimi merkezi bir otorite tarafından denetleniyordu. İmparatorluk, imparatorun kraliyet sarayı ile yönetiliyordu ve imparatorun özel danışmanları olan Missi Dominici, imparatorluğun farklı bölgelerindeki soyluları denetliyorlardı.