Kavimler Göçü ve Kavimlerin Oluşumu

Orta Çağ, tarihin en uzun dönemlerinden biridir ve 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemin önemli olaylarından biri de ilk ele aldığımız konu olan kavimler göçüdür. Kavimler göçü, Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne ve Avrupa'nın yeni bir siyasi, sosyal ve kültürel haritasının ortaya çıkmasına neden olan büyük bir insan hareketidir.

Kavimler göçü sırasında birçok farklı kavim, kendi topraklarından göç etmeye başladı. Gotlar, Hunlar, Vandallar, Cermenler, Franklar ve Slavlar gibi birçok farklı kavim, İskandinavya, Almanya, Rusya, Balkanlar ve Kuzey Afrika'dan diğer bölgelere doğru hareket etti.

Bu kavimlerin birçoğu, Roma İmparatorluğu'nun sınırları içindeki toprakları işgal etti. Bazıları bu topraklarda yerleşirken, diğerleri de yalnızca geçici bir süre kaldılar. Bu göç hareketi, Avrupa'da siyasi, sosyal ve kültürel bir devrim yarattı ve Orta Çağ'ın ortaya çıkmasına neden oldu.