Rönesans

Orta Çağ başlığının altında şimdiyse bakışımızı hep duyduğumuz Rönesans’a çeviriyoruz. Rönesans, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. 14. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Avrupa'da birçok alanda büyük bir değişim ve yenilik dalgası yaşanmıştır. Rönesans dönemi, sanat, edebiyat, felsefe, bilim ve teknoloji gibi birçok alanda büyük bir ilerleme ve gelişme göstermiştir. Bu dönem, Orta Çağ'ın karanlık, durgun ve dogmatik havasından koparak, insan merkezli, özgür düşünceli ve yenilikçi bir anlayışı benimsemiştir.

Rönesans dönemi, öncelikle İtalya'da başlamıştır ve buradan diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. İtalya'daki şehir devletlerinin zenginleşmesi ve güçlenmesi, yeni bir ticaret ve sanayi hamlesi başlatmıştır. Bu süreçte, İtalyan şehirlerinde sanat ve bilim alanında da büyük bir gelişme yaşanmıştır. Antik Yunan ve Roma kültürüne yeniden ilgi duyulması, insanların dünya görüşlerini değiştirmiş ve yeni bir düşünce yapısı oluşmasına yol açmıştır.

Rönesans döneminde, sanat alanında büyük bir atılım gerçekleşmiştir. İtalyan ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar, Antik Yunan ve Roma sanatının etkisinde kalarak, yeni bir tarz geliştirmişlerdir. Perspektif, ışık-gölge kullanımı ve anatomi, resim sanatında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, bu dönemde bireysel portreler, manzara resimleri ve dini sahnelerin yanı sıra mitolojik ve mitolojik temalı eserler de yapılmıştır.

Rönesans dönemi, edebiyat alanında da büyük bir atılım yaşanmıştır. İtalyan yazarlar, Dante, Petrarch ve Boccaccio gibi büyük isimler, yeni bir edebiyat tarzı geliştirmişlerdir. Bu tarz, antik Roma ve Yunan edebiyatından etkilenmiş ve insanı ve insan ilişkilerini merkezine almıştır.

Rönesans dönemi, felsefe alanında da büyük bir değişim ve yenilik dalgası yaşanmıştır. Antik Yunan felsefesi, yeniden keşfedilmiş ve insanların dünya görüşleri değişmeye başlamıştır. Bu süreçte, insanların akılcı, eleştirel ve özgür düşünmeye başlaması, felsefe alanında da büyük bir ilerleme yaşanmasına da neden olmuştur.