Başlangıcı 

Veba, tarihin en ölümcül salgınlarından biri olarak bilinir ve tarih boyunca insanlığı etkilemiştir. Salgın, tarihte üç ayrı dönemde görülmüştür: Justinianus Vebası (6. yüzyıl), Kara Ölüm (14. yüzyıl) ve Modern Veba (19. ve 20. yüzyıl). Bu makalede, veba salgını başlangıcı hakkında genel bir bilgi verilecektir.

Veba, Yersinia pestis adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bakteri, pirelerin taşıdığı ve farelerin taşıyıcısı olduğu bir hastalıktır. İnsanlar, enfekte pireler tarafından ısırıldıklarında veya enfekte hayvanların etiyle temas ettiklerinde hastalığa yakalanabilirler.

Veba, ilk olarak Asya'da ortaya çıktı ve M.S. 542 yılında Justinianus Vebası olarak bilinen bir salgın başladı. Salgın, Asya, Afrika ve Avrupa'yı etkisi altına aldı ve yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne neden oldu. Salgın, dünya nüfusunun %13'ünü öldürdü ve tarih boyunca kaydedilmiş en ölümcül salgınlardan biri olarak bilinir.

Kara Ölüm, Yersinia pestis'in neden olduğu bir diğer salgındır. Salgın, 14. yüzyılda başladı ve yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu. Salgın, Orta Asya'da başladı ve Kırım yarımadasına yayıldı. Orada, İtalyan tüccarlar tarafından enfekte olmuş farelerin taşındığı gemiler yoluyla Avrupa'ya yayıldı. Salgın, 1347 yılında İtalya'nın Cenova limanına ulaştı ve kısa sürede Avrupa'nın geri kalanına yayıldı.

Modern veba, 19. yüzyılda Asya'da ortaya çıktı ve 20. yüzyılda da sürdü. Salgın, dünya genelinde birçok ülkeyi etkiledi ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Modern tıbbın gelişimi sayesinde, veba salgınlarının yayılması daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınabildi ve sonuç olarak, modern veba salgınları eski salgınlar kadar ölümcül değildi.

Veba tarih boyunca insanlık tarihini etkileyen en ölümcül salgınlar arasında yer alır. İlk olarak 6. yüzyılda görülen Justinianus Vebası, dünya nüfusunun %13'ünü öldürdü. Kara Ölüm ise yaklaşık 50 milyon insanın canını alacaktı.