Tarih Sohbetlerinde Öne Çıkartan Hap Bilgiler

İlk insan türü olan Homo habilis'in buluşu olan taş aletler, yaklaşık 2.6 milyon yıl önce kullanılmaya başlandı.

Tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu, 117 yılında 6.5 milyon kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyordu ve nüfusu yaklaşık 70 milyondu.

Yeniçağ Avrupa'sında, 1347-1351 yılları arasında meydana gelen Kara Ölüm olarak bilinen veba salgını, yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne neden oldu.

Osmanlı İmparatorluğu, 1683 yılında Viyana Kuşatması sırasında Avrupa'nın merkezinde önemli bir savaşa girdi. Ancak, başarısızlıkla sonuçlanan kuşatma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da genişleme sürecini yavaşlattı.

Amerika kıtasında, İspanyol İmparatorluğu'nun keşfi sırasında yerli halkların neredeyse tamamı, Avrupa'dan getirilen hastalıklar nedeniyle öldü. Bu durum, Avrupa'nın Amerika kıtasında kolonileştirme sürecini hızlandırdı.

Yirminci yüzyılın en önemli olaylarından biri olan İkinci Dünya Savaşı sırasında, yaklaşık 70-85 milyon insan hayatını kaybetti. Bu savaş, tarihteki en ölümcül çatışmalardan biri olarak kabul edilir.

Tarihteki ilk yazılı anayasaların biri olan ABD Anayasası, 1787 yılında kabul edildi ve hala yürürlükte olan en eski anayasadır.

İlk yazılı destan olan Gilgameş Destanı, yaklaşık MÖ 2100 yılında Mezopotamya'da yazıldı.

Yirminci yüzyılın en önemli liderlerinden biri olan Nelson Mandela, Güney Afrika'nın apartheid rejimine karşı mücadele verdi ve 27 yıl hapiste kaldıktan sonra 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah başkanı oldu.

Antik Mısır, dünyanın en eski uygarlıklarından biridir ve yaklaşık 3000 yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Bu süre boyunca, piramitler, tapınaklar ve heykeller gibi birçok etkileyici yapı inşa edilmiştir.

MÖ 3500-3000 yılları arasında Mezopotamya'da yazının icadı gerçekleşti. Bu dönem, insanların bilgi ve düşüncelerini kaydedebilmelerine ve iletebilmelerine imkan veren bir dönüm noktasıydı.

İskenderiye Kütüphanesi, Antik Mısır'ın başkenti olan İskenderiye'de kurulan ve dünyanın ilk büyük kütüphanesi olarak kabul edilir. 3. yüzyılda inşa edilen kütüphane, yaklaşık 700,000 el yazması ve kitaba ev sahipliği yapıyordu.

Batı Avrupa'da Ortaçağ boyunca, kilisenin etkisi altında kalmış olan insanlar, Yunan ve Roma düşüncesine erişemiyorlardı. Ancak 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle, Yunan ve Roma eserleri Batı'ya yeniden tanıtıldı ve Rönesans hareketi başladı.

Amerikan Devrimi'nin başlamasına neden olan Boston Çay Partisi, 16 Aralık 1773 tarihinde Boston Limanı'nda gerçekleşti. İngilizler, Amerikalıların bağımsızlık hareketlerine karşı cezalandırmak için Amerikan kolonilerine çay ithalatını yasaklamıştı. Ancak Amerikalılar, İngilizlerin çay yüklü gemilerini limana yanaştırmalarına izin vermedi ve gemilerdeki tüm çayı denize döktüler.

Fransız İhtilali, 1789'da başlayan bir devrimdi ve tarih boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. Devrim, Fransa Krallığı'nın yıkılması ve Fransa Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonuçlandı.